ul. Dziadoszańska 46, Wrocław

 • 71 720 99 68
 • 790 42 00 55
 • 574 813 349
 • 796 373 575

 

Zapraszamy na bezpłatne przeglądy oraz bezpłatne konsultacje:

protetyczne, implantologiczne i ortodontyczne

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w Gabinecie Stomatologicznym „Stomabis”

 ul. Dziadoszańska 46 Wrocław

Umawianie pacjentów na wizytę

Pacjenci zapisywani na wizyty w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na standardową wizytę przeznaczamy od 30 do 60 minut , na wizyty wymagające więcej czasu ( leczenie endodontyczne, protetyczne ) czas wizyty jest ustalany indywidualnie. Co najmniej na dzień przed umówionym terminem wizyty asystentka poinformuje Pacjenta o terminie i godzinie wizyty. Lekarz udziela konsultacji tylko bezpośrednio przy fotelu dentystycznym.

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta jest związana z wypełnieniem przez Pacjenta  kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia oraz zapoznania się z regulaminem i Rodo. Następnie lekarz stomatolog po przeglądzie jamy ustnej przedstawi Pacjentowi plan leczenia.

Kolejność przyjmowania Pacjentów

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się  aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów,jednak czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje, które wydłużają czas wizyty Pacjenta. Z tego powodu prosimy aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do ewentualnych niewielkich opóźnień.

Ponadplanowo przyjmujemy wyłącznie Pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. Pozostałe osoby wymagające nagłej interwencji lekarskiej staramy się przyjąć w jak najszybszym terminie zależnym jednak od możliwości czasowych przyjmujących lekarzy.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi postępowania reklamacyjnego usługi stomatologicznej (Kodeks Cywilny art. 627- 646, przepisy o umowie o dzieło), udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent: 

 • przerwie zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • nie wykona odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • dokona naprawy w innym gabinecie
 • ulegnie wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodzi protezę poza jamą ustną

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego Pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: 

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki

Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi: 

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży 
 • problemy natury estetycznej, problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe, ekstrakcję zęba lub leczenie protetyczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I.Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Stomabis, ul. Dziadoszańska 46, 53-1 Wrocław oraz ul. Swobodna 14/2, 50-088 Wrocław.

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 11 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Będziemy przechowywać  dane przez okres niezbędny do archiwizowania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie lekarzom, podmiotom leczniczym, podmiotom diagnostycznym, wyłącznie w celach określonych w punkcie II oraz podmiotom i organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują ujawnienie tych danych.
 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. d) przenoszenia danych 
 5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Podanie danych jest dobrowolne

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana*, przed jej wycofaniem. Nadto odmowa zgody lub jej cofnięcie może spowodować niemożność udzielenia Pani/Panu świadczenia medycznego i uzasadnia odmowę udzielenia takiego świadczenia.

Godziny otwarcia

ul. Dziadoszańska 46

Poniedziałek - Piątek

Rejestracja telefoniczna

 • ul. Dziadoszańska 46, Wrocław
 • 71 720 99 68
 • 790 42 00 55
 • 574 813 349
 • 796 373 575