ul. Swobodna 14/2, Wrocław

tel. 71 720 99 68

cell. 790 42 00 55

cell. 796 373 575

ul. Dziadoszańska 46, Wrocław

tel. 71 781 95 25

cell. 790 42 00 55

cell. 796 373 575

Free reviews and consultations:

 prosthetic, implantological and orthodontic

We encourage you to take free of charge orthodontic , prosthetic and implantological consultations!

tel  71 720 99 68     cell  790 42 00 55      cell  796 373 575

 

 

 

1. X-RAY

 • panoramic   80 zł
 • panoramic with description   150 zł
 • side(collateral) X-ray  80 zł
 • spot X-ray  30  zł
 • spot X-ray with description 80 zł

2 . Preventive Treatment and Consultations

 • dentistry consultation with prescription    100 zł
 • hygienization ( cleaning, residue removal, grinding, fluoridation)
 • teeth sealing   70 zł
 • contact fluoridation     120 zł
 • biostimulus laser 1 visit    20 zł
 • package 10 visits   150 zł
 • relaxation plate (bruxism treatment)    300 zł  

3 . Ortodoncja

 • konsultacja ortodontyczna    bezpłatna
 • modele diagnostyczne     80 zł
 • wizyta kontrolna aparat stały    200 - 350 zł
 • wizyta kontrolna aparat ruchomy   200 zł
 • doklejenie  zamka  w trakcie leczenia   50 zł

Aparaty stałe

 • ortorama, bihelix    550 zł
 • przerzut podniebienny M 550 zł
 • płytka Nancea 600 zł
 • aparat Pendulum 1000 zł
 • stripping 1 łuk 160 zł
 • aparat stały zamki metalowe  1 łuk   1900 zł
 • aparat stały kosmetyczny zamki ceramiczne - 1 łuk   2500 zł
 • aparat stały półkosmetyczny zamki przednie ceramiczne - 1 łuk   2300 zł
 • aparat stały fragmentaryczny metalowy (1 łuk) 1300 zł
 • aparat stały fragmentaryczny estetyczny (1 łuk) 1800 zł
 • płytka retencyjna 350 zł
 • reteiner stały  50 zł za 1 punkt
 • zdjęcie aparatu stałego z fluoryzacją (jeden łuk) 400 zł
 • naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem 150  zł
 • ława rozklinowująca  160 zł za 1 punkt
 • dodatkowy pierścień na drugi trzonowiec 150 zł
 • dodatkowy element (guzik)  50 zł
 • maska Delairea  800 zł
 • aparat Herbsta do wysuwania żuchwy 1200 zł
 • aparat stały podniebienny ze śrubą HYRAX 1100  zł
 • headgear nowy z dopasowaniem 900 zł
 • aparat wyjmowany jednoszczękowy 650 zł
 • aparat wyjmowany dwuszczękowy 900 zł
 • aparat Stokfischa 1200 zł
 • śruba sektorowa  130 zł
 • równia nakładkowa 300 zł
 • równia nakładkowa z klamrami na trzonowce   500  zł
 • dodatkowy pierścień, rurka  100 zł

UWAGA!

Ceny aparatów mogą być modyfikowane w zależności od ilości elementów składowych aparatu.

4. Implantologia

 • konsultacja implantologiczna     bezpłatna
 • implant (MIS)       3000 zł
 • korona porcelanowa na implancie      1500 - 2500 zł
 • korona tymczasowa na implancie       500 zł
 • korona w przęśle mostu      700 zł
 • proteza na implantach  3000 - 5000 zł
 • podniesienie dna zatoki szczękowej 1500-4500 zł
 • augmentacja kości      wycena indywidualna

5. Stomatologia zachowawcza z endodoncją

 Zęby sieczne i kły leczenie

 • wypełnienie przyszyjkowe      150 zł
 • wypełnienie na 1 powierzchni     150 zł
 • wypełnienie na 2 powierzchniach     180 zł

  Zęby sieczne i kły endodoncja (nie obejmuje wypełnienia) 

 • pierwsza pomoc w przypadkach nagłych (bólowych)     150 zł
 • leczenie endodontyczne (kanałowe)     300 - 400 zł
 • powtórne leczenie endodontyczne (kanałowe)     300 - 500 zł

  Zęby przedtrzonowe leczenie

 • wypełnienie przyszyjkowe     150 zł
 • wypełnienie na 1 powierzchni     150 zł
 • wypełnienie na 2 powierzchniach     200 zł
 • wypełnienie na 3 powierzchniach     250 zł

Zęby przedtrzonowe endodoncja (nie obejmuje wypełnienia)

 • pierwsza pomoc w przypadkach nagłych (bólowych)     200 zł
 • leczenie endodontyczne (kanałowe)     350 - 450 zł
 • powtórne leczenie endodontyczne (kanałowae)     500 - 600 zł

Zęby trzonowe leczenie

 • wypełnienie przyszyjkowe     150 zł
 • wypełnienie na 1 powierzchni     150 - 200 zł
 • wypełnienie na 2 powierzchniach     200 - 250 zł
 • wypełnienie na 3 powierzchniach     250 - 350  zł

Zęby trzonowe endodoncja (nie obejmuje wypełnienia)

 • pierwsza pomoc w przypadkach nagłych (bólowych)     200 - 300  zł
 • leczenie endodontyczne (kanałowe)     500 - 800 zł
 • powtórne leczenie endodontyczne (kanałowe)     800 - 1000 zł

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

 • odnalezienie kanału 250 zł
 • udrożnienie kanału  300 - 450  zł
 • usunięcie złamanego narzędzia 500 - 800 zł
 • zamkniecie perforacji  500 - 700 zł
 • opracowanie 1 kanału 300 - 800  zł
 • wypełnienie 1 kanału   200 zł
 • pełne leczenie kanałowe pod mikroskopem :
  • zęby sieczne, kły  300  - 1000 zł
  • zęby przedtrzonowe  500 - 1000 zł
  • zęby trzonowe 800 - 1700 zł

6. Stomatologia estetyczna

 • wybielanie zębów przy pomocy lampy w gabinecie     1000 zł
 • wybielanie zębów martwych (jedna wizyta)     100 zł
 • licówka kompozytowa     400 - 700 zł
 • licówka porcelanowa     1700 zł

7. Protetyka

 • wkład koronowo-korzeniowy na bazie włókien szklanych     300 zł
 • wkład koronowo-korzeniowy indywidualny     300 - 500  zł
 • zdjęcie korony     100 - 200  zł
 • usunięcie wkładu metalowego, z włókna szklanego     200 - 400 zł
 • zdjęcie mostu     200 - 400 zł
 • korona tymczasowa (structur)     100 zł
 • korona tymczasowa palapont     300 zł
 • korona porcelanowa na metalu     850 zł 
 • korona porcelanowa na złocie     koszt złota + 850 zł
 • korona pełnoceramiczna     1400 zł
 • korona cyrkonowa     1600 zł
 • korona metalowa lana     450 zł
 • inlay/onlay porcelanowy     800  zł
 • most kompozytowy adhezyjny ( Maryland ) 900 - 1500  zł
 • licówka porcelanowa     1400 zł
 • proteza akrylowa osiadająca     1200 zł
 • mikroproteza (1-2 zęby)     500 zł
 • siatka wzmacniająca indywidualna     200 zł
 • siatka wzmacniająca standardowa     100 zł
 • proteza szkieletowa      1900 zł
 • szynoproteza     1900 zł
 • klamra acetalowa w kolorze zęba     300 zł
 • proteza szkieletowa bezmetalowa     1900 zł
 • proteza acetalowa     1900 zł
 • naprawa protezy :
  • jeden element     250 zł
  • każdy dodatkowy     50 zł

  Prace protetyczne wykonywane  trybie ekspresowym są wyceniane indywidualnie.

8. Chirurgia

 • usunięcie zęba mlecznego      100 - 300 zł
 • usunięcie siekacza     150 - 250 zł
 • usunięcie kła      200 - 300 zł
 • usunięcie przedtrzonowca     200 - 350 zł
 • usunięcie trzonowca      200 - 600 zł
 • usunięcie ósemki      350 - 800 zł
 • usunięcie zęba zatrzymanego     400 - 800 zł
 • resekcja wierzchołka korzenia  600 - 800 zł
 • nacięcie ropnia z ewakuacją treści, założeniem drenażu     200 - 350 zł
 • leczenie powikłań po usunięciu zęba poza gabinetem      200 - 300 zł
 • podcięcie wędzidełka     200 - 800 zł
 • wycięcie kapturka dziąsłowego nad zębem mądrości      300 zł

9. Stomatologia dziecięca

 • wizyta adaptacyjna     200 zł
 • wypełnienie      150 - 250 zł
 • opatrunek / wkładka lecznicza      150 zł
 • lapisowanie      100 zł
 • lakowanie      100 zł
 • fluoryzacja       100 zł
 • leczenie kanałowe       250 - 500 zł

Opening hours

 • ul. Dziadoszańska 46, Wrocław
 • Monday - Friday
 • ul.Swobodna 14/2
 • Monday - Friday

Telephone registration

 • ul. Dziadoszańska 46, Wrocław
 • 71 781 95 25
 • 790 42 00 55
 • 796 373 575
 • ul.Swobodna 14/2, Wrocław
 • 71 720 99 68
 • 796 373 575
 • 790 42 00 55