ul. Swobodna 14/2, Wrocław

tel. 71 720 99 68

kom. 790 42 00 55

ul. Dziadoszańska 46, Wrocław

tel. 71 781 95 25

kom. 796 373 575

Bezpłatne przeglądy oraz konsultacje:

protetyczne, implantologiczne i ortodontyczne

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w Gabinetach Stomatologicznych „Stomabis”

ul. Dziadoszańska 46, ul. Swobodna 14/2

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta jest związana z wypełnieniem przez Pacjenta kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia oraz zapoznania się z regulaminem oraz cennikiem usług. Następnie lekarz stomatolog po przeglądzie jamy ustnej przedstawi Pacjentowi plan leczenia.

Kolejność przyjmowania Pacjentów

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów, jednak czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje, które wydłużają czas wizyty Pacjenta. Z tego powodu prosimy, aby Pacjenci mieli odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do ewentualnych opóźnień.

Ponadplanowo przyjmujemy wyłącznie Pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszych gabinetach leczenia. Pozostałe osoby wymagające nagłej interwencji lekarskiej staramy się przyjąć w jak najszybszym terminie, zależnym jednak od możliwości czasowych przyjmujących lekarzy.

Rękojmia

W trosce o dobro Pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi postępowania reklamacyjnego usługi stomatologicznej (Kodeks Cywilny art. 627- 646, przepisy o umowie o dzieło), udzielamy rękojmi na wykonane w naszych gabinetach usługi.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

 • przerwie zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • nie wykona odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • dokona naprawy w innym gabinecie
 • ulegnie wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodzi protezę poza jamą ustną

Powikłania

Przed każdym zabiegiem wykonywanym w naszych gabinetach Pacjent jest dokładnie informowany o sposobach leczenia oraz dostępnych alternatywach leczenia. Pacjent jest także informowany o możliwych powikłaniach związanych z danym zabiegiem. Ze względu na szeroki zakres usług oferowanych w naszych gabinetach Pacjent przed każdym zabiegiem otrzymuje formularz zawierający zgodę na wykonanie danego zabiegu oraz przed podpisaniem formularza jest informowany o wszystkich przeciwwskazaniach i możliwych powikłaniach dotyczących tego zabiegu. Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego Pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań.

Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej, problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe, ekstrakcję zęba lub leczenie protetyczne.

Z poważaniem, personel gabinetów "Stomabis".

Godziny otwarcia

 • ul. Swobodna 14/2, Wrocław
 • Poniedziałek - Piątek:
 • Sobota:
 • Niedziela: 
 • ul. Dziadoszańska 46, Wrocław
 • Poniedziałek - Piątek:
 • Sobota:
 • Niedziela:

Rejestracja telefoniczna

 • ul. Swobodna 14/2, Wrocław
 • 71 720 99 68
 • 790 42 00 55
 • ul. Dziadoszańska 46, Wrocław
 • 71 781 95 25
 • 796 373 575