ul. Swobodna 14/2, Wrocław

tel. 71 720 99 68

kom. 790 42 00 55

ul. Dziadoszańska 46, Wrocław

tel. 71 781 95 25

kom. 796 373 575

Bezpłatne przeglądy oraz konsultacje:

protetyczne, implantologiczne i ortodontyczne

Naszym pacjentom proponujemy odbudowy implantologiczne zębów  - korony, mosty i protezy oparte na implantach oraz miniimplantach 3M MDI. Przed zabiegiem podczas konsultacji implantologicznej przedstawiamy Pacjentowi możliwe warianty leczenia i pomagamy w wyborze optymalnego planu uzupełnienia braków zębowych. Dokładny opis leczenia przeczytają Państwo na podstronie o leczeniu implantologicznym, poniżej zaś przedstawiamy uproszczony schemat zabiegu:

 • pierwsza wizyta: wykonujemy zdjęcie panoramiczne zębów i na jego podstawie określamy możliwości i wskazania do zabiegu wszczepienia implantów oraz przedstawiamy pacjentowi możliwe warianty leczenia. Jeśli pacjent akceptuje plan leczenia w celu dokładniejszej diagnostyki miejsca zabiegowego wykonujemy tomografie komputerową 3D. Wszystkie badania wykonujemy na miejscu we własnej pracowni RTG we Wrocławiu. Gdy dysponujemy już kompletem niezbędnych badań możemy zacząć planowanie rodzaju i rozmieszczenia implantów tak aby maksymalnie wykorzystać warunki kostne u pacjenta i osiągnąć najlepszy możliwy efekt leczenia. Wizytę kończy ocena stanu higieny uzębienia i ew. skierowanie pacjenta na wizyta higienizacyjną. Aby maksymalnie zwiększyć szanse na sukces w leczeniu implantologicznym ważna jest optymalna higiena jamy ustnej i całkowity brak kamienia nazębnego. 
 • druga wizyta: na tej wizycie przystępujemy do zabiegu implantacji. Po zakończonym zabiegu odtwarzamy estetykę i funkcję tak aby umożliwić naszym pacjentom normalne funkcjonowanie. Braki zębowe w implantowanym odcinku odtwarzamy tymczasowo za pomocą mostów adhezyjnych, szyn nagryzowych lub standardowych protez akrylowych z miękkim podścieleniem. Zawsze czynimy starania aby Pacjent po zabiegu mógł wyjść z gabinetu z estetycznym uzupełnieniem, które będzie używane do momentu wgojenia się implantów i wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej. Zabieg wszczepienia implantów kończy zawsze biostymulacja laserem LLLT w celu przyspieszenia gojenia, oraz zmniejszenia stanu zapalnego w obrębie rany.
 • trzecia wizyta: po upływie określonego czasu wgajania implantów - 2 miesiące dla szczęki dolnej i 4 miesiące dla szczęki górnej odsłaniamy implant i wykonujemy odbudowę protetyczną na wszczepionych implantach. Możliwości leczenia protetycznego opartego na implantach widoczne są po kliknięciu w odpowiedni obrazek obok

Najczęstsze pytania :

 • co to jestzabieg implantacji? - wszczepienie implantów polega na nawierceniu niewielkich otworów w kości i wkręceniu w nie tytanowych implantów, a następnie zaszyciu powstałej rany za pomocą szwów. Po okresie potrzebnym do wgojenia się implantów wykonuje się na nich odbudowę protetyczną np. korony, mosty lub protezy.
 • kto może poddać się zabiegowi implantacji? - wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji ustalane są przez lekarza podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej w gabinecie, przeciwwskazaniami do zabiegu implantacji są np. niektóre choroby ogólnoustrojowe, niemożność utrzymania dobrej higieny jamy ustnej przez pacjenta, duże braki kostne w miejscu planowanej implantacji - nie spełniające warunków do przeprowadzenia regeneracji kostnej lub zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej.
 • czy implantacja jest bolesna? - zabieg wszczepiania implantów mimo pewnej inwazyjności wykonywany jest całkowicie bezboleśnie. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym znieczuleniom. Podczas zabiegu używane są najmocniejsze środki znieczulające gwarantując możliwość spokojnego pozycjonowania i wszczepiania implantów. Jednocześnie w trakcie i po zabiegu pacjent jest w pełni świadomy i może samodzielnie wracać autem. Dla wyjątkowo zestresowanych pacjentów oferujemy możliwość podania leków rozluźniających napięcie, powodujących znacznie przyjemniejszy przebieg implantacji.
 • czy każde wszczepienie implantu kończy się sukcesem? - zabieg wszczepiania implantów tak jak każdy zabieg medyczny niesie za sobą ryzyko niepowodzenia, skuteczność implantacji oceniana jest na około 98%. Oznacza to, że 1 na około 40 wszczepionych implantów nie ulega zrośnięciu z kością i trzeba będzie go usunąć. Niezintegrowany implant jest bezboleśnie usuwany i zwykle po powtórnym wszczepieniu implantu w to samo miejsce zabieg kończy się sukcesem.
 • jaka jest gwarancja trwałości implantów? - przy odpowiedniej higienie jamy ustnej nie ma ograniczenia w długośc

Korony na implantach

Korony porcelanowe na implantach są najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o uzupełnienie braku pojedynczego zęba. Pytania i odpowiedzi na temat kwalifikacji pacjentów do leczenia implantologicznego oraz opis jego rodzajów znajdą Państwo na stronie opisującej ogólne wskazania do implantacji. Tutaj zajmiemy się opisem przebiegu leczenia implantoprotetycznego umożliwiającego odbudowanie braku pojedynczego zęba lub zębów za pomocą koron porcelanowych umocowanych na implantach. Główną zaletą leczenia za pomocą implantów w porównaniu do metody alternatywnej czyli odbudowy braku zęba za pomocą mostu protetycznego jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów pacjenta, a tym samym ich nieodwracalnego uszkodzenia. Aby wykonać koronę na implancie, należy po zabiegu implantacji odczekać od 2 do 5 miesięcy w celu zrośnięcia się implantu zęba z kością. W przypadku implantów w dolnej szczęce trzeba odczekac 2~3 miesiące, w przypadku implantów w szczęce górnej czas wgajania jest dłuższy i wynosi 5~6 miesięcy. Po tym okresie przeprowadza się następujące procedury:

 • etap pierwszy (rys.1): lekarz stomatolog po wykonaniu znieczulenia nacina błonę śluzową nad implantami i odkręca śruby zamykające znajdujące się na implantach, następnie w ich miejsce przykręca śruby gojące mające za zadanie wygoić zranioną błonę śluzową nad implantem oraz uformować jej odpowiedni estetyczny kształt
 • etap drugi (rys.2): po upływie 10~14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone. Lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe. Ich zadaniem jest dokładne odwzorowanie warunków w jamie ustnej i określenie pozycji implantu na przyszłym modelu odlewanym przez technika. Po umieszczeniu transferów lekarz pobiera wyciski. Wizytę kończy ponowne przykręcenie śrub gojących dziąsło.
 • etap trzeci (rys.3): technik protetyczny na podstawie wycisków dostarczonych z gabinetu implantologicznego odlewa w laboratorium model i umieszcza w nim analogi implantów. Gotowy model stanowi wierne odwzorowanie warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Implanty na modelu są umieszczone dokładnie tak jak w ustach pacjenta. Następnym krokiem technika jest przykręcenie łączników protetycznych i przygotowanie na nich gotowych koron porcelanowych. W zależności od wyboru pacjenta mogą to być korony porcelanowe licowane na metalu lub pełnoceramiczne korony cyrkonowe które charakteryzują się największą możliwą estetyką.
 • etap czwarty (rys.4): na ostatniej wizycie lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantów i sprawdza dopasowanie, kształt i kolor nowych koron protetycznych. Po zacementowaniu koron na stałe, lekarz informuje pacjenta o sposobie higieny wokół implantów i konieczności regularnych wizyt kontrolnych.

Najczęściej zadawane pytania:

 • jak należy dbać o korony zacementowane na implantach? - sposób dbania o higienę koron na implantach nie różni się od sposobu utrzymywania higieny własnych zębów. Należy jednak pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych podczas których lekarz stomatolog wykona profesjonalne oczyszczanie zębów.
 • czym się różnią korony cyrkonowe od standardowych? - różnica pomiędzy tymi dwoma typami koron polega na tym, iż korony cyrkonowe wykonane są całkowicie bez udziału metalu, dzięki temu za ich pomocą można osiągnąć najlepsze możliwe efekty estetyczne przy zachowaniu identycznej trwałości jaką charakteryzują się tradycyjne korony porcelanowe. Korony standardowe wykonane są z metalu na który następnie jest napalana porcelana. Powoduje to mniejszą przezierność odbudowy i mniejszą głębię koloru, aczkolwiek efekt estetyczny jest też bardzo dobry i nie odróżnia się od własnych zębów pacjenta. 
 • jaka jest trwałość implantów i zacementowanych na nich koron? - przy prawidłowym dbaniu o higienę jamy ustnej trwałość implantu jest równa trwałości własnych zębów. W przypadku uszkodzenia korony na implancie zawsze może zostać ona ściągnięta, a na jej miejsce można wykonać nową koronę - nie wpływa to na trwałość implantu.
 • jaki jest całkowity czas oczekiwania na wykonanie koron po wgojeniu się implantów? - zaczynając od pierwszej wizyty po zrośnięciu się implantów z kością i założenia śrub gojących trzeba odczekać około 10~14 dni na wygojenie dziąsła. Po tym okresie, na następnej wizycie lekarz pobiera wyciski i odsyła je do laboratorium. Czas wykonania gotowej korony protetycznej na implancie od momentu wycisku to przeważnie ok 3-4 dni roboczych.
 • jak często należy robić przeglądy stomatologiczne koron na implantach? - sytuacja wygląda tutaj identycznie jak w przypadku własnych zębów - zaleca się, aby przeglądy implantologiczne były wykonywane co 6~9 miesięcy. Pozwoli to w porę wykryć wszelkie stany zapalne, które nieleczone mogą prowadzić do zagrożenia trwałości implantów. Regularne zgłaszanie się na przeglądy jest niezbędne w celu zachowania gwarancji na wszczepione implant

Mosty na implantach

Mosty na implantach - czy to cyrkonowe czy tradycyjne licowane na metalu są bardzo dobrym rozwiązaniem protetycznym w przypadku braków zębowych w okolicy kilku sąsiadujących ze sobą zębów. Zalety takiego rozwiązania w porównaniu do tradycyjnych mostów to przede wszystkim:

 • brak konieczności szlifowania zębów filarowych
 • zapobieganie zanikowi kości po brakującym zębie
 • jest to rozwiązanie najbardziej zbliżone do naturalnego uzębienia

Pytania i odpowiedzi na temat kwalifikacji pacjentów do leczenia implantologicznego oraz opis jego rodzajów znajdą Państwo na stronie opisującej ogólne wskazania do implantacji. Poniżej opisujemy przebieg leczenia implantoprotetycznego umożliwiającego odbudowanie braków zębowych za pomocą mostu umocowanego na implantach. Leczenie takie umożliwia uzupełnienie braków zębowych pracą na stałe zacementowaną w ustach w sytuacji, gdy brak jest naturalnych zębów filarowych.
Aby wykonać most protetyczny cementowany na implantach, należy po zabiegu implantacji odczekać od 3 do 6 miesięcy w celu zrośnięcia się implantów z kością. Po tym okresie przeprowadza się identyczne procedury jak w przypadku koron na implantach:

 • etap pierwszy (rys.1): lekarz stomatolog po wykonaniu znieczulenia nacina błonę śluzową nad implantami i odkręca śruby zamykające znajdujące się na implantach. Następnie w ich miejsce przykręca śruby gojące mające za zadanie wygoić zranioną błonę śluzową nad implantem oraz uformować jej odpowiedni estetyczny kształt.
 • etap drugi (rys.2): po upływie 10~14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone. Lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe, których zadaniem jest dokładne odwozorowanie warunków w jamie ustnej i określenie pozycji implantu na przyszłym modelu odlewanym przez technika. Po umieszczeniu transferów lekarz pobiera wyciski. Wizytę kończy ponowne przykręcenie śrub gojących dziąsło.
 • etap trzeci (rys.3): technik protetyczny na podstawie wycisków dostarczonych z gabinetu implantologicznego odlewa w laboratorium model i umieszcza w nim analogi implantów. Gotowy model stanowi wierne odwzorowanie warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Implanty na modelu są umieszczone dokładnie tak jak w ustach pacjenta. Następnym krokiem technika jest przykręcenie łączników protetycznych i przygotowanie na nich gotowych koron porcelanowych. W zależności od wyboru pacjenta mogą to być korony porcelanowe licowane na metalu lub pełnoceramiczne korony cyrkonowe które charakteryzują się największą możliwą estetyką.
 • etap czwarty (rys.4): na ostatniej wizycie lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantów i sprawdza dopasowanie, kształt oraz kolor nowych koron protetycznych. Po zacementowaniu mostu implantologicznego na stałe, lekarz instruuje informuje pacjenta o sposobie higieny wokół implantów i konieczności regularnych wizyt kontrolnych.

Najczęściej zadawane pytania:

 • jak należy dbać o mosty zacementowane na implantach? - sposób dbania o higienę mostów cementowanych na implantach nie różni się od sposobu utrzymywania higieny własnych zębów. Należy jednak pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych podczas których lekarz stomatolog wykona profesjonalne oczyszczanie zębów.
 • jaka jest trwałość implantów i zacementowanych na nich mostów? - przy prawidłowym dbaniu o higienę jamy ustnej trwałość implantu jest równa trwałości własnych zębów. W przypadku uszkodzenia korony na implancie zawsze może zostać ona ściągnięta, a na jej miejsce można wykonać nową koronę - nie wpływa to na trwałość implantu.
 • czy mosty cyrkonowe są tak samo wytrzymałe jak mosty wykonane z metalu? - prawidłowo zaplanowany i wykonany most z tlenku cyrkonu jest tak samo wytrzymały jak most na podbudowie metalowej. Na trwałość mostu cyrkonowego udzielana jest pełna 2-letnia gwarancja - identyczna jak przy standardowych mostach porcelanowych. Jest to możliwe dzięki bardzo dużej wytrzymałości takich prac. Dodatkową zaletą jest perfekcyjny efekt estetyczny praktycznie niemożliwy do uzyskania przy mostach metalowych.
 • ile czasu trwa wykonanie mostu na implantach? - zwykle od momentu zagojenia dziąsła i pobrania wycisków do wykonania gotowego mostu upływa około 4-6 dni. Czasami przy większych, bardziej rozległych pracach czas ten może ulec wydłużeniu o 2-3 dni. Przy większych mostach protetycznych często konieczna jest dodatkowa wizyta podczas której lekarz stomatolog sprawdza gotowy szkielet mostu w ustach pacjenta. Dopiero po tym etapie most jest licowany porcelaną w laboratorium i przygotowany do cementowania na stałe.
 • Protezy na implantach

  Niestabilna, latająca w ustach proteza dolna potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. W celu rozwiązania tego dyskomfortu proponujemy naszym pacjentom ustabilizowanie protezy za pomocą implantów lub miniimplantów MDI. Poniżej opisujemy przebieg leczenia umożliwiającego przymocowanie protezy całkowitej do 2 lub 4 implantów za pomocą zatrzasków kulowych lub specjalnej belki retencyjnej. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Możliwe jest także znaczne zmniejszenie jej rozmiarów, gdyż jej utrzymanie zapewnione jest przez implanty a nie poprzez siły adhezyjne pomiędzy dziąsłami a płytą protezy. Rozwiązanie takie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem.W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Po ich zrośnięciu z otaczającą kością przeprowadza się następujące procedury:

  • etap pierwszy (rys.1): po okresie 2,5 miesiąca od zabiegu wszczepienia implantów lekarz stomatolog nacina błonę śluzową i odkręca śruby zamykające znajdujące się na implantach. Następnie wkręca śruby gojące mające za zadanie wygoić zranioną błonę śluzową nad implantem.
  • etap drugi: (rys.2) po upływie 10-14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone. Lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu filary kulkowe. Następnym krokiem jest pobranie wycisków na indywidualnie dopasowanej łyżce wyciskowej.
  • etap trzeci: (rys.3) technik protetyczny odlewa w laboratorium model i przygotowuje go tak aby jak najdokładniej odwzorowywał warunki panujące w jamie ustnej pacjenta, a następnie wykonuje nową protezę - wyposażoną w silikonowe matryce dla zaczepów kulowych, dzięki którym będzie umocowana w ustach pacjenta.
  • etap czwarty: (rys.4) na ostatniej wizycie lekarz dopasowuje protezę w ustach pacjenta i sprawdza działanie zaczepów kulowych oraz instruuje o sposobie ściągania i zakładania protezy, jest to koniec leczenia. 

  Najczęściej zadawane pytania:

  • jak należy dbać o protezę zamocowaną implantach? - sposób dbania o higienę nie różni się od sposobu utrzymywania higieny zwykłej protezy. Należy jednak pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych w celu skorygowania ewentualnych sił wyważających lub przeciążających implanty. Zwykle wizyty takie przeprowadza się co 6~9 miesięcy.
  • czy na takiej zasadzie można przymocować też górną protezę? - tak, jest możliwość przymocowania protezy górnej na podobnej zasadzie, można też stosować liczne modyfikacje przedstawionego wyżej sposobu np. poprzez umocowanie protezy na tzw. belce, lub większej ilości zaczepów kulowych. Wszystko jest zależne od warunków kostnych pacjenta.
  • czy proteza na zaczepach kulowych jest faktycznie stabilna w ustach? - tak, są aż 3 rodzaje silikonowych czapeczek umieszczanych w protezie i mających za zadanie stabilizować jej położenie. Początkowo stosuje się czapeczki miękie lub średnie, z czasem gdy pacjent się już przyzwyczai do zakładania i ściągania protezy, można je wymienić na matryce "twarde" które zapewniają największą stabilność i utrzymanie protezy.
  • czy u każdego pacjenta można zastosować taki rodzaj leczenia? - przeważnie nie ma problemów z wykonaniem implantacji w przednim rejonie żuchwy. Zakwalifikowanie pacjenta leczenia odbywa się poprzez analizę panoramicznego zdjęcia RTG oraz ocenę warunkow kostnych w jamie ustnej pacjenta. W wyjątkowo trudnych warunkach kostnych można wykonać protezę na miniimplantach MDI, które charakteryzują się znacznie mniejszą inwazyjnością zabiegu oraz natychmiastowym ustabilizowaniem protezy na wszczepionych implantach.

 

Implant – to niewielka śrubka zastępująca korzeń zęba, umieszczana w kości. Implant nie jest pełnym

zębem. Do implantu poprzez przykręcany    łącznik mocuje się opowiednie                    elementy protetyczne        

most na implantach

most porcelanowy na implantach 

proteza całkowita na implantach

 proteza całkowita na implantach

Implant jest częścią niewidoczną, tak jak korzenie zębów. Implanty pomagają w sytuacji kiedy brakuje jednego, kilku lub wszystkich zębów. Nie ingerują w zęby sąsiednie (szlifowanie w przypadku mostów). Implant to dożywotnia odbudowa utraconych zębów. Jest doskonałą alternatywą dla osób niezadowolonych z użytkowania protez, nie potrafiacych sie do nich zaadaptować, czy zwyczajnie stroniących od uzupełnień ruchomych(wystarczą 2 implanty). Przy całkowitym braku uzębienia wystarczy tylko 6 implantów w szczęce i 4 w żuchwie, by znowu swobodnie gryźć i się uśmiechać (koncepcja all-on-4).

Zabieg wszczepienia implantu jest bezbolesny (pacjent jest znieczulany miejscowo, jak przy zwykłym leczeniu próchnicy). Po wkręceniu implantu, przed ostateczna odbudową protetyczną, należy odczekać okres niezbędny na integrację implantu z kością (w szczęce 6 miesięcy, w żuchwie 3 miesiące). W tym czasie można nosić uzupełnienie tymczasowe, a daje to gwarancję wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania implantu.

Godziny otwarcia

 • ul. Swobodna 14/2, Wrocław
 • Poniedziałek - Piątek:
 • Sobota:
 • Niedziela: 
 • ul. Dziadoszańska 46, Wrocław
 • Poniedziałek - Piątek:
 • Sobota:
 • Niedziela:

Rejestracja telefoniczna

 • ul. Swobodna 14/2, Wrocław
 • 71 720 99 68
 • 790 42 00 55
 • ul. Dziadoszańska 46, Wrocław
 • 71 781 95 25
 • 796 373 575